Vintjärn

Välkommen till

VINTJÄRN

Vintjärn ligger ca 40 km nordost om Falun efter väg 850 mot Gästrikland och Hälsingland.

Byn ligger på en sydsluttning drygt 300 meter över havet.

I Vintjärn har bedrivits gruvbrytning under 250 år, järnmalm bröts från 1725 till 1978. Rester av gruvindustrin finns att se, bl.a en gruvarbetarbostad som är ca 200 år och en gruvlave. Innan gruvbrytningen började hade byarna Isala och Böle fäbod på sydsluttningen ner mot sjön Vintjärnen.


Genom Vintjärn gick Dala-Ockelbo Norrsundets järnväg, som byggdes under 1870-talet för att frakta malmen till Lilla Björnmossen för vidare transport till hyttor och masugnar i området. Järnvägen utökade senare till att gå från Linghed till Norrsundet och timmertransporter ut till kusten blev det dominerande. Trafiken upphörde 1968 och rälsen revs upp. En järnväg anlades på 1880-talet från Vintjärn till Åg och vidare mot Korsån för malmtransporter. Man kan idag följa järnets väg per bil längs den forna järnvägen, Järnets väg.


Efter gruvans nedläggning har befolkningen minskat. Byns affär stängde 2001, skolan stängde i början av 1980-talet. Många av husen är idag fritidshus, ägda av ättlingar till arbetarna vid gruvan men även andra utan någon tidigare anknytning till Vintjärn har hittat hit och funnit en skön rekreationsplats. Vildmarken finns inpå knutarna, jakt och fiske är en betydande fritidssysselsättning.


Vintertid finns goda möjligheter till skidåkning, snötillgången är god. Svärdsjö IF kör upp fina skidspår.

VÄLKOMMEN

TILL

VINTJÄRN