Järnets Väg

Välkommen till

VINTJÄRN

Järnets Väg arrangeras varje år samtidigt i Korsån, Vintjärn och Åg.


I år blir det söndag den 30 juli.


I Vintjärn anordnas Järnets väg vid Folkets Hus av Intresseföreningen.


Det brukar då finnas:

Servering med slätbulle, kaffe, dricka och korv med bröd.

Loppis.

Guidad tur med traktor och vagn på byn.

Fotoutställning.

 

I Vintjärn bröts järnmalm under 253 år. Du kan bland annat se den gamla trälaven från 1941 och den välbevarade arbetarbostaden Solgruvstugan, där åtta familjer bodde.

 


 


Solgruvstugan

Dörren på Solgruvstugan