Vintjärns Intresseförening

Välkommen till

VINTJÄRN

Vintjärns Intresseförening

Vintjärns Intresseförening är en ideell och politiskt obunden förening som har till syfte att tillvarata Vintjärns intressen socialt och kulturellt. Föreningen bildades år 2002 och har idag ca 80 medlemmar.


Medlem kan alla bli som stödjer föreningens syften. Medlemsavgiften är 150 kr/år och hushåll. Verksamhetsåret följer kalenderåret. Årsmötet sker i juli månad för att så många som möjligt av medlemmarna ska kunna närvara.

Föreningens bankgiro är 5530-3119, glöm inte att uppge namn på inbetalningen.


Exmpel på vad föreningen engagerat sig i under åren är en varje sommar återkommande fotoutställning som belyser byn, gruvan och människorna, valborgsmässofirande, att tillsammans med andra föreningar anordna en traditionell julfest, Järnets väg samtidigt som Korsån och Åg och ha minst en dag per år då vi tillsammans alla intresserade hjälps åt att röja och städa på byn.

En almanacka med bilder från Vintjärn har föreningen låtit trycka upp. Dessutom har föreningen tillsammans med Stiftelsen Falu Gruva anlagt vandringsleder som visar rester av gruvdrift och järnvägen som finns ute i naturen.


Almanackan finns till försäljning genom Gunvor Söderqvist.
Föreningen har en styrelse som för närvarande består av


Margit Nordgren, ordförande, tel 070-6681740, margit.nordgren@gmail.com

Margareta Sundström, kassör

Håkan Wallén, sekreterare

Pelle Sandlund

Gunvor Söderqvist

Martin Hunter

Ersättare: Lennart Sundström och Gunilla Kjellstedt


Föreningens bankgiro: 5530-3119


Föreningens Swish: 123 175 75 66